Innovation Day 2024

Innovation Day 2024

Terestrika – základní platforma vysílání pro TV i rozhlas

21. 5. 2024

Spojka Karlín

O konferenci

Terestrika – základní platforma vysílání pro TV i rozhlas

Pozemní vysílání je v Česku jistotou i v bouřlivějších časech. Diváky ani posluchače neztrácí, ačkoliv se do pozornosti tlačí placené služby ze všech stran. Do pozemního digitálního televizního vysílání vstupují stále nové kanály, chystají se inovativní služby, možnost cílenějšího oslovení diváků. Rozhlasové vysílání čeká velký posun v digitalizaci, rychle vznikají nové sítě. Kam se posune pozemní digitální vysílání v budoucnu a co udělat, aby i po roce 2030 bylo pro publikum široce dostupné?

Program

 • Příchod, coffee break

 • Blok 1 (podrobnosti po rozkliknutí)

  9:00 – 9:10
  Zahájení
  Petr Očko (MPO)
  9:10 – 9:30
  DTT - rozvoj - zájem o DTT, nové kanály, nové služby
  Miloš Mastník (CRA)
  Prezentace
  9:30 – 9:50
  Budoucnost kmitočtů, výsledky aukce kmitočtů a rozvoj DAB vysílání
  Jiří Duchač, ČTÚ
  Prezentace
  9:50 – 10:10
  Pilotní projekt cíleného reklamního vysílání
  Štěpán Wolde (Óčko)
  Prezentace
  10:10 – 10:30
  Rozvoj možností cíleného reklamního vysílání v DTT a 5G broadcasting
  Marcel Procházka (CRA)
  Prezentace
  10:30 – 10:45
  Zaostřeno na diváka a reklamu
  Hana Friedlaenderová, Nielsen Admosphere
  Prezentace
 • Coffee break

 • Blok 2 (podrobnosti po rozkliknutí)

  11:15 – 11:35
  Výstavba nových sítí a predikce rozvoje DAB
  Marcel Procházka, CRA
  Prezentace
  11:35 – 11:55
  Komerční rozhlasové stanice a DAB
  Martin Hroch, RADIO UNITED BROADCASTING
  11:55 – 12:15
  Plány ČRo na rozvoj DAB
  Karel Zýka, ČRo
  Prezentace
  12:15 – 13:00
  Dotazy a diskuze

 • Oběd

Řečníci

Miloš Mastník

CRA

Hana Friedlaenderová

Nielsen Admosphere

Měření sledovanosti a odhady reklamních investic patří mezi důležité aspekty při tvorbě efektivní reklamní strategie zaměřené na konzumenty. I přes pokračující problémy, kterým svět v roce 2024 čelí, zůstávají globální marketéři optimističtí, jak ukazují výsledky studie Annual Marketing Report 2024 (Nielsen). A výdaje na reklamu rostou i u nás. Rostoucí výdaje jdou však ruku v ruce s rostoucím tlakem na efektivitu marketingové komunikace a její měřitelnost. Přesné cílení je přitom jedním z významných indikátorů úspěšné komunikace. Podíváme se proto i na to, jaké postoje zaujímá česká veřejnost k cílené reklamě a jaké informace jsou lidé ochotni sdílet výměnou za obsah dostupný zdarma.

Marcel Procházka

CRA

Petr Očko

MPO

Jako expert v oblasti evropské ekonomické integrace se od roku 2001 na ministerstvu financí věnoval oblasti strukturálních fondů EU, od roku 2004 pracoval jako poradce náměstka ministra financí pro oblast finančního trhu a v roce 2006 byl vládou pověřen funkcí národního koordinátora zavedení eura. Od srpna 2007 pak působil v soukromé sféře jako koordinátor projektů EU ve společnosti Telefónica O2. Do státní správy se vrátil v roce 2009 na pozici vrchního ředitele pro oblast rozpočtu a fondů EU na ministerstvu dopravy a od srpna 2010 pak působil jako sekční ředitel pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje na ministerstvu průmyslu a obchodu. V letech 2012-2013 měl jako pověřený generální ředitel na starosti také stabilizaci a rozvoj agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Od roku 2015 vedl na MPO odbor finančních nástrojů a řízení projektů a připravoval zejména projekt Národního inovačního fondu či transformaci Českomoravské záruční a rozvojové banky. V březnu 2016 pak byl vládou jmenován předsedou Technologické agentury ČR. V červenci 2018 byl jmenován náměstkem ministra průmyslu a obchodu zodpovědným za nově zřízenou sekci digitalizace a inovací na MPO. Od ledna 2023 došlo ke změně názvu funkce na vrchního ředitele sekce digitalizace a inovací.

Štěpán Wolde

Óčko

Karel Zýka

ČRo

Martin Hroch

Radio United Broadcasting

Jiří Duchač

ČTÚ

ředitel odboru správy kmitočtového spektra

Registrační formulář

Více účastníků?
Přidat dalšího

Zpracování osobních údajů
Registrací vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvedené údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou využity v souvislosti s registrací na akci.

Místo konání

Spojka Karlín

Pernerova 697/35, 186 00, Praha 8 - Karlín