I-Day 2023

Innovation Day 2023

Pozemní TV vysílání – jeho postavení v konkurenci placených platforem a vývoj celého trhu

17.5.2023

Clarion Congress Hotel Prague

O konferenci

Výhody pozemního televizního vysílání

Pozemní televizní vysílání je v Česku jistotou i v bouřlivějších časech.  Diváky neztrácí, ačkoliv se do pozornosti tlačí placené služby ze všech stran. Jak budou koexistovat všechny strany na jednom trhu? Jak situaci ovlivňují významné společenské události, jako je ekonomická krize anebo obava z vývoje geopolitické situace? Jakou roli hraje DTT v ekonomických modelech mediálních společností?

 

Program

 • Příchod, coffee break

 • Blok 1 (podrobnosti po rozkliknutí)

  9:00 - 9:10
  Zahájení
  Petr Očko (MPO)
  9:10 - 9:30
  Koexistence s placenými formami vysílání
  Miloš Mastník (CRA)
  Prezentace
  9:30 - 9:50
  Vývoj na trhu vysílacích platforem v ČR
  Hana Frielanderová (Nielsen Admosphere)
  Prezentace
  9:50 - 10:10
  Budoucnost využití 5G Broadcast pro distribuci obsahu do mobilních zařízení
  Marcel Procházka (CRA)
  Prezentace
  10:10 - 10:30
  Pozice DTT v Česku a jak s ní dále pracovat?
  Marek Ebert (ČTÚ)
 • Coffee break

 • Blok 2 (podrobnosti po rozkliknutí)

  10:45 – 11:00
  Změna obsahového zaměření a názvu stanice Regionální televize na A 11 TV a důvody vstupu do pozemního vysílání.
  Aleš Zavoral (A11)
  Prezentace
  11:00 – 11:15
  Využití HbbTV pro doměření dopadu TV reklamy
  Štěpán Patrovský (Omicron MediaGroup)
  Prezentace
  11:15 – 11:30
  Vstup AMC do FTA TV
  Irena Novotná (AMC)
  Prezentace
  11:30 – 11:45
  Dotazy, diskuze

 • Panelová diskuze


  Kyberbezpečnost
  Marcel Procházka (CRA) Marek Ebert (ČTÚ) Michal Moroz (Asociace kritické infrastruktury ČR)
 • Oběd

Řečníci

Miloš Mastník

CRA

Hana Friedlaenderová

Nielsen Admosphere

Sledovanost se v Česku měří už 25 let. Podíváme se na aktuální data z výzkumu, srovnání v čase i mezi různými zeměmi a zaměříme se také na trendy posledních let i motivace k platbám za (nejen) televizní obsah.

Marcel Procházka

CRA

Irena Novotná

AMC

Country Manager Czech Rep. & Slovakia, Senior Marketing Manager a jednatel ve společnosti AMC Networks International. Všestranný a analytický profesionál, nadšená marketérka s více než 25 lety zkušeností se světovými značkami v různých odvětvích. Strategický myslitel, kreativní týmový hráč se silnými schopnostmi řešení problémů a vedení, schopný kombinovat tradiční metody s novými trendy, které významně přispívají k růstu.

Aleš Zavoral

A11

Mediální skupině A11 se podařilo vybudovat unikátní projekt novin Náš REGION a v posledních letech přidat další desítky tištěných a webových titulů nebo úspěšných eventů. Nyní nadešel čas posunout náš byznys o další kus dál. Televize A11 nabídne zábavu a zpravodajství skutečně pro všechny a pevně věříme, že si u diváků najde své místo.

Petr Očko

MPO

Jako expert v oblasti evropské ekonomické integrace se od roku 2001 na ministerstvu financí věnoval oblasti strukturálních fondů EU, od roku 2004 pracoval jako poradce náměstka ministra financí pro oblast finančního trhu a v roce 2006 byl vládou pověřen funkcí národního koordinátora zavedení eura. Od srpna 2007 pak působil v soukromé sféře jako koordinátor projektů EU ve společnosti Telefónica O2. Do státní správy se vrátil v roce 2009 na pozici vrchního ředitele pro oblast rozpočtu a fondů EU na ministerstvu dopravy a od srpna 2010 pak působil jako sekční ředitel pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje na ministerstvu průmyslu a obchodu. V letech 2012-2013 měl jako pověřený generální ředitel na starosti také stabilizaci a rozvoj agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Od roku 2015 vedl na MPO odbor finančních nástrojů a řízení projektů a připravoval zejména projekt Národního inovačního fondu či transformaci Českomoravské záruční a rozvojové banky. V březnu 2016 pak byl vládou jmenován předsedou Technologické agentury ČR. V červenci 2018 byl jmenován náměstkem ministra průmyslu a obchodu zodpovědným za nově zřízenou sekci digitalizace a inovací na MPO. Od ledna 2023 došlo ke změně názvu funkce na vrchního ředitele sekce digitalizace a inovací.

Marek Ebert

ČTÚ

arodil se 25. listopadu 1963. Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině (dnes Žilinská Univerzita), obor provoz a ekonomika spojů. Na Českém telekomunikačním úřadě působí již od roku 1993, kdy byl úřad ještě součástí tehdejšího Ministerstva hospodářství. Nejdříve působil ve funkci ředitele odboru pro severočeskou oblast, od roku 2001 pak vykonával funkci ředitele odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb. Od roku 2007 až do jeho jmenování, stál v čele sekce regulace úřadu. Dlouhodobě se věnuje problematice uplatnění efektivních nástrojů podpory soutěže i technologické inovace na telekomunikačním trhu. Mezi jeho záliby patří rekreační sport a chalupaření. Ve volných chvílích také rád cestuje. Do funkce člena Rady byl jmenován k dubnu 2020 na období 5 let. Od 1. února 2023 byl vládou jmenován do funkce předsedy Rady do konce jeho mandátu v roce 2025.

Štěpán Patrovský

Omnicom MediaGroup

Pracuji ve společnosti Omnicom Media Group jako Digital Media Planner, kde mám na starost plánování mediálních kampaní na internetu. Mým obsahem práce jsou rovněž i inovace a nacházení nových digitálních řešení, které u našich klientů používáme. V oblasti internetové reklamy se pohybují déle než 5 let a považuji ji za svůj koníček.

Registrační formulář

Více účastníků?
Přidat dalšího

Zpracování osobních údajů
Registrací vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvedené údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou využity v souvislosti s registrací na akci.

Místo konání

Clarion Congress Hotel Prague

Freyova 945/33, 190 00 Praha 9-Vysočany